Kết quả tìm kiếm, tìm hiểu về "đường phèn" (1 tin)
  • Đột phá từ giống lúa lai KC06-1 ... biết, cả vụ không phun thuốc trị bệnh đạo ôn so với ba lần phun thuốc trên giống IR50404. Trên con đường gập ghềnh vào sâu vùng tứ giác Long Xuyên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là cánh đồng lúa ... để xuất khẩu. Anh An nhìn nhận, giống lúa lai này về năng suất, độ thơm, kháng sâu bệnh và chịu phèn mặn đều tốt hơn giống đối chứng. Thạc sĩ Dương Thành Tài, Phó Tổng Giám đốc SSC, người chịu
Tìm hiểu thêm về: tiểu đường, bị tiểu đường, đường, tiểu đường type, dự án đường sắt, án đường sắt trên, con đường, trên đường, lượng đường trong máu, người bị tiểu đường, lượng đường trong, đường trong máu, thể tạo đường đi, tạo đường đi cho, nước chè ven đường, chè ven đường, đường dây mua bán, đường dây, con đường lộng gió, đường ngô đức kế, đường ngô đức, đoạn đường, đoạn đường này, đoạn đường đê thành, đường này, đoạn đường đê, đường đê thành, đi qua đoạn đường, qua đoạn đường, ngụ ở đường, tuổi ngụ ở đường, bảo trợ học đường, trên đường cộng hòa, người đi đường, sang đường, đường sắt sài gòn, đường trở thành sĩ, đường trở thành, con đường trở, đào đường, văng đường vào taxi, những đường cong, những đường, đường cong, đường giải phóng, đường ruột, nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng đường, đường phèn, một ít đường phèn,
Tìm hiểu về đường phèn
0.01863408