Kết quả tìm kiếm, tìm hiểu về "huyện nông cống" (1 tin)
  • Niềm tin của buôn, làng ... Gần 25 năm thành lập và đi vào hoạt động, Hội đồng bào tự quản tại huyện Ðơn Dương (Lâm Ðồng) từng bước khẳng định vai trò của mình và góp phần thực hiện tốt nhiệm ... tôn giáo... Xuôi dòng ký ức, già Ya Toàn chia sẻ: "Ðây là Hội đồng bào tự quản đầu tiên của huyện, được thành lập năm 1990. Ngày đó, phun-rô nhiều lắm, phải là những người có đủ uy tín, niềm ... nước; vận động bà con đoàn kết làm ăn, xóa bỏ hủ tục... Giờ còn thêm nhiệm vụ chung tay xây dựng nông thôn mới". Xã Lạc Xuân có 15 thôn, 2.677 hộ. Trong đó, có năm thôn đồng bào DTTS, với
Tìm hiểu thêm về: huyện diễn châu, huyện diễn, 102 cống quỳnh quận, nông nghiệp, huyện hải hà, huyện đông hòa, nông thôn, nông dân, huyện sơn tây, ngân hàng nông nghiệp, huyện yên dũng, công huyện yên dũng, công huyện yên, huyện từ liêm, bàn huyện từ liêm, trên địa bàn huyện, huyện hải hà (quảng, trưởng bộ nông nghiệp, bộ nông nghiệp và, bộ trưởng bộ nông, linh hồ huyện vị, hồ huyện vị xuyên, các quận huyện, giáo dục huyện, giáo dục huyện ngọc, dục huyện, phòng giáo dục huyện, bí thư nông đức, huyện tam nông làm, huyện tam nông, nông nghiệp huyện triệu, hàng nông nghiệp huyện, nông thôn huyện kbang, triển nông thôn huyện, nông thôn huyện, nông cống thanh hóa, nn&ptnt huyện tam nông, nông dân huyện krông, nông dân huyện, nông cống, nông dân ở huyện, phòng nông nghiệp huyện, huyện nông cống, công huyện nông cống, công huyện nông, huyện nông, gdđt huyện tam nông, máy đường nông cống, đường nông cống, huyện nông sơn,
Tìm hiểu về huyện nông cống
0.01938081