Kết quả tìm kiếm, tìm hiểu về "nước giặt" (1 tin)
  • Vì nó là em gái của tôi ... nữa mới tuyệt chứ. Nói thật tôi mong chờ mãi ngày này. Ngày nó chào đời, tôi lội bì bõm giữa dòng nước lũ lên trạm xá với các dì để chờ nó. Và rồi cũng “mẹ tròn con vuông”, tôi hạnh ... một đứa em rồi. Và thế là tôi tranh hết phần mọi người chăm nó. Suốt ngày ôm lấy em mình, cho ăn, giặt giũ, tắm rửa. Tôi yêu đứa em nhỏ xíu, chẳng chịu lớn của mình lắm. Ngày nó còn nằm ngửa, miệng
Tìm hiểu thêm về: trong nước, nước ngoài làm việc, nước ngoài, người nước ngoài làm, người nước ngoài, nước ngoài làm, nước, cấp nước, điều chỉnh giá nước, nước trong vòng 20phút, 500ml nước trong vòng, nhà nước, giáo dục nước nhà, dục nước nhà, giáo dục nước, được nhà nước giao, phải lội nước, người nước, bán nước chè ven, nước chè ven đường, nước chè ven, nước này, và đội nước ngoài, đua mạnh trong nước, ngân hàng nhà nước, các nước, đầu tư nước ngoài, đầu tư nước, tư nước ngoài, tư nước, cục đầu tư nước, sản xuất trong nước, trong làn nước, lại bằng nước, bằng nước, nước suối, nước suối có, nước mắm, xây dựng đất nước, nước đồng chủ nhà, thoát nước, hệ thống thoát nước, kế hoạch thoát nước, thống thoát nước, nhất nước anh, nhất nước, doanh nghiệp trong nước, các nước trong khu, nước trong khu vực, đổ nước dùng vào,
Tìm hiểu về nước giặt
0.01805282