Kết quả tìm kiếm, tìm hiểu về "nước giặt" (1 tin)
  • Tâm thư làm dâu đẫm nước mắt của con gái gửi mẹ ... sinh được 17 ngày đã phải dậy tắm cho cu Tí. Sợ khi ở viện về không ai giặt đồ cho mấy mẹ con. Cũng sợ cảnh bát cơm chan đầy nước mắt. Bây giờ đang kiếm ra tiền còn bị coi chẳng ra gì, huống hồ ... muốn bố mẹ phải buồn, phải ngĩ về con nữa. Sáng mới “làm kế hoạch”, tối phải rửa bát, giặt đồ, trông con. Người làng con nói “nhất mày đấy tao vừa “bỏ” về lại xắn quần
Tìm hiểu thêm về: trong nước, nước ngoài làm việc, nước ngoài, người nước ngoài làm, người nước ngoài, nước ngoài làm, nước, cấp nước, điều chỉnh giá nước, nước trong vòng 20phút, 500ml nước trong vòng, nhà nước, giáo dục nước nhà, dục nước nhà, giáo dục nước, được nhà nước giao, phải lội nước, người nước, bán nước chè ven, nước chè ven đường, nước chè ven, nước này, và đội nước ngoài, đua mạnh trong nước, ngân hàng nhà nước, các nước, đầu tư nước ngoài, đầu tư nước, tư nước ngoài, tư nước, cục đầu tư nước, sản xuất trong nước, trong làn nước, lại bằng nước, bằng nước, nước suối, nước suối có, nước mắm, xây dựng đất nước, nước đồng chủ nhà, thoát nước, hệ thống thoát nước, kế hoạch thoát nước, thống thoát nước, nhất nước anh, nhất nước, doanh nghiệp trong nước, các nước trong khu, nước trong khu vực, đổ nước dùng vào,
Tìm hiểu về nước giặt
0.01845384