Kết quả tìm kiếm, tìm hiểu về "tđkt" (1 tin)
  • Tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ... hơn nữa. Bộ Tài chính cho biết, về tiến độ phê duyệt đề án tái cơ cấu của các tập đoàn kinh tế (TĐKT), tổng công ty (TCT) nhà nước, trong năm 2014, đã hoàn thành việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ... thành nhiệm vụ này, điều chắc chắn là không chỉ riêng Bộ Tài chính mà các bộ, ngành, địa phương, TĐKT, TCT đều cần phải nỗ lực thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời áp dụng
Tìm hiểu thêm về: các tđkt, tđkt,
Tìm hiểu về tđkt
0.01475406